همه دسته بندی ها
لیست محصولات آلیاژ آنتروپی بالا

آلیاژ آنتروپی بالا


نام صفاتمواد آلیاژی آنتروپی بالا
نام محصولآلیاژهای ساخته شده از پنج یا چند فلز
نماد عنصرH.E.A.
خلوص2N ، 3N ، 4N
شکلسفارشی
بررسی اجمالی

خواص فیزیکی و شیمیایی

آلیاژهای با آنتروپی بالا که HEA نامیده می شوند، آلیاژهایی هستند که از پنج یا چند فلز در مقادیر مساوی یا تقریباً مساوی ساخته شده اند.

لیست محصولات آلیاژ آنتروپی بالا
کبالت کروم آهن نیکل منگنز (CoCrFeNiMn)تیتانیوم نیوبیوم تانتالیوم زیرکونیوم مولیبدن (TiNbTaZrMo)تنگستن مولیبدن تانتالیوم نیوبیوم وانادیوم (WMoTaNbV)کبالت کروم آهن نیکل مولیبدن (CoCrFeNiMo)
آلومینیوم کروم آهن مس نیکل (AlCrFeCuNi)آلومینیوم کروم آهن کبالت نیکل (AlCrFeCoNi)کبالت کروم آهن نیکل منگنز (CoCrFeNiMn)تیتانیوم زیرکونیوم هافنیوم نیوبیم مولیبدن (TiZrHfNbMo)
تیتانیوم زیرکونیوم هافنیوم وانادیوم تانتالیم (TiZrHfVTa)زیرکونیوم تیتانیوم هافنیوم نیوبیم مولیبدن (ZrTiHfNbMo)آهن کروم کبالت آلومینیوم تیتانیوم (FeCrCoAlTi)کبالت کروم آهن نیکل مس (CoCrFeNiCu)
کبالت کروم آهن نیکل تیتانیوم (CoCrFeNiTi)تیتانیوم زیرکونیوم وانادیم تانتالیوم مولیبدن (TiZrVTaMo)آلومینیوم تیتانیوم وانادیم آهن کروم (AlTiVFeCr)آلومینیوم تیتانیوم وانادیم آهن ژرمانیوم (AlTiVFeGe)
آلومینیوم تیتانیوم وانادیوم اسکاندیم آهن (AlTiVFeSc)آهن کبالت نیکل سیلیکون آلومینیوم (FeCoNiAlSi)تیتانیوم زیرکونیوم وانادیوم تانتالیم (TiZrVTa)نیوبیم مولیبدن تانتالم تنگستن آلومینیوم (NbMoTaWAl)
مس آلومینیوم تیتانیوم وانادیوم تنگستن (CuAlTiVW)تنگستن مولیبدن تانتالیم زیرکونیوم (WMoTaZr)زیرکونیوم وانادیوم مولیبدن هافنیوم نیوبیم (ZrVMoHfNb)تیتانیوم زیرکونیوم وانادیوم نیوبیم مولیبدن (TiZrVNbMo)
تیتانیوم زیرکونیوم هافنیوم وانادیوم مولیبدن (TiZrHfVMo)کبالت کروم نیکل آلومینیوم تیتانیوم (CoCrNiAlTi)کبالت کروم آهن نیکل مولیبدن (CoCrFeNiMo)آلومینیوم آهن نیکل کبالت کروم (AlFeNiCoCr)
تانتالیم هافنیوم زیرکونیوم تیتانیوم (TaHfZrTi)زیرکونیوم مولیبدن کروم نیوبیم (ZrMoCrNb)کبالت کروم آهن نیکل آلومینیوم (CoCrFeNiAl)کبالت کروم آهن نیکل مس (CoCrFeNiCu)
کبالت کروم نیکل آلومینیوم (CoCrNiAl)کروم منگنز آهن کبالت نیکل (CrMnFeCoNi)آلومینیوم زیرکونیوم نیوبیم مولیبدن (AlZrNbMo)کبالت کروم آهن نیکل تنگستن (CoCrFeNiV)
آهن نیکل کروم مس آلومینیوم (FeNiCrCuAl)تیتانیوم تنگستن آلومینیوم کروم زیرکونیوم (TiVAlCrZr)کبالت کروم آهن نیکل مولیبدن (CoCrFeNiMo)مس آلومینیوم تیتانیوم تنگستن وانادیوم (CuAlTiWV)
تیتانیوم نیوبیم مولیبدن تانتالم تنگستن (TiNbMoTaW)تیتانیوم زیرکونیوم هافنیوم تنگستن نیوبیم (TiZrHfVNb)آهن منگنز کروم کبالت (FeMnCoCr)آلومینیوم کبالت کروم آهن نیکل (AlCoCrFeNi)
آهن کبالت نیکل کروم (FeCoNiCr)نیکل کبالت کروم آلومینیوم ایتریم (NiCoCrAlY)نیکل کبالت کروم آلومینیوم ایتریم تانتالم (NiCoCrAlYTa)کبالت کروم آلومینیوم ایتریم تانتالم (CoCrAlYTa)
انواع مختلفی از آلیاژهای با آنتروپی بالا وجود دارد و بسیاری از آنها در لیست نیستند. اگر نیازی دارید، لطفاً با ما تماس بگیرید.


پرس و جو