همه دسته بندی ها
سریم

مواد سفارشی فلزی سریم (CE).


نوعسریم
آیکونCe
وزن اتمی140.116
عدد اتمی58
رنگ / ظاهرسفید نقره ای، متالیک
هدایت حرارتی11W/mK
نقطه ذوب (°C)1,890
ضریب انبساط حرارتی6.3x 10-6/K
چگالی نظری (g/cc)~ 6.7
بررسی اجمالی

اطلاعات عمومی سریم (Ce):

نماد سریم Ce، عدد اتمی 58، جرم اتمی نسبی 140.120، نقطه ذوب 798 درجه سانتی گراد، نقطه جوش 3257 درجه سانتی گراد، چگالی 6.771 گرم بر سانتی متر مکعب (3 درجه سانتی گراد) و چکش خوار. این فلز فراوان ترین فلز لانتانید طبیعی است. جرقه ها اغلب هنگام خم کردن نوارهای سریم بیرون می زند.

Ce-2N5-COA

Ce-2N5-Coa

ناماندازهخلوصسفارشی
سریم بارФ5-200 میلی متر٪ 99.5 99.9٪
میله سریمФ5-200 میلی متر٪ 99.5 99.9٪
صفحه سریم≥2mm٪ 99.5 99.9٪
ورق سریم≥2mm٪ 99.5 99.9٪
توده سریم1 کیلوگرم، یا سفارشی کنید٪ 99.5 99.9٪
شمش سریم1 کیلوگرم، یا سفارشی کنید٪ 99.5 99.9٪
گلوله های سریم0.01-2mm٪ 99.5 99.9٪
سریم هدفسفارشی٪ 99.5 99.9٪
مکعب سریمسفارشی٪ 99.5 99.9٪

به عنوان افزودنی های آلیاژی، مواد کاهنده و در تولید نمک های سریم و غیره استفاده می شود و همچنین
در پزشکی، دباغی، شیشه، نساجی و سایر صنایع استفاده می شود

نمای کلی عنصر فلزی سریم (Ce):

ما هر یک از فلزات و سایر مواد پیشرفته را به شکل میله، میله یا صفحه یا محصولات طراحی ارائه شده توسط مشتری ذوب می کنیم.

ما این مواد فلزی سریم شکل متفاوت را بر حسب وزن واحد یا قطعه برای استفاده های مختلف در حوزه تحقیقاتی و فناوری های جدید اختصاصی می فروشیم.

به عنوان مثال: میله سریم، میله سریم، صفحه سریم، ورق سریم، شمش سریم، پله سریم، هدف سریم، مکعب سریم. اشکال دیگر در صورت درخواست موجود است.

سریم بارسریم بار
مکعب سریممکعب سریم
شمش سریمشمش سریم
توده سریمتوده سریم
گلوله های سریمگلوله های سریم
صفحه سریمصفحه سریم
میله سریممیله سریم
ورق سریمورق سریم
سریم هدفسریم هدف
پرس و جو