همه دسته بندی ها
خدمات

تست مواد

عکس-1

ما با تجربه غنی خود در زمینه مواد، قادر به کمک به مشتریان در انتخاب مواد، طراحی محصولات و ارائه پشتیبانی فنی به آنها هستیم. ما همچنین مجموعه ای از خدمات مانند عملیات سطح مواد، عملیات حرارتی، ترکیب مواد و تست عملکرد را ارائه می دهیم.