همه دسته بندی ها
ایتربیم

مواد سفارشی ایتربیوم فلزی (Yb).


نوعایتربیم
آیکونYb
وزن اتمی173.054
عدد اتمی70
رنگ / ظاهرمتالیک سفید نقره ای
هدایت حرارتی34.9 W/mK
نقطه ذوب (°C)819
ضریب انبساط حرارتی26.3 x 10-6/K
چگالی نظری (g/cc)6.11
بررسی اجمالی

اطلاعات عمومی ایتربیوم (Yb):

نماد عنصر ایتربیوم Yb است. وزن اتمی 173.04 (3). نقطه ذوب 824 درجه سانتیگراد، نقطه جوش 1427 درجه سانتیگراد، چگالی نسبی 6.977 (نوع α) و فلزی به رنگ سفید نقره ای است. انعطاف پذیر و از نظر کیفیت نرم است. دو ساختار کریستالی وجود دارد: نوع α یک سیستم کریستالی مکعبی رو به مرکز است (دمای اتاق -798 درجه سانتیگراد). نوع β یک شبکه کریستالی مکعبی (بالاتر از 798 درجه سانتیگراد) است. نامحلول در آب سرد، محلول در اسید و آمونیاک مایع.

Yb-3N-COA


Yb-3N-COA

ناماندازهخلوصسفارشی
میله ایتربیومФ5-200 میلی متر٪۱۰۰
صفحه ایتربیوم≥2mm٪۱۰۰
ورق ایتربیوم≥2mm٪۱۰۰
شمش ایتربیوم1 کیلوگرم، یا سفارشی کنید٪۱۰۰
توده ایتربیوم1 کیلوگرم، یا سفارشی کنید٪۱۰۰
هدف دیسپروزیمسفارشی٪۱۰۰
مکعب دیسپروزیمسفارشی٪۱۰۰

به عنوان مواد لیزری، منبع اشعه ایکس قابل حمل استفاده می شود، یون های Yb حساس کننده های مهم برای مواد شب تاب هستند، Yb می تواند برای تشخیص پزشکی استفاده شود، مواد نمایشگر مواد آلی شب تاب (OLED) جدید،

نمای کلی عنصر فلزی ایتربیوم (Yb):

ما هر یک از فلزات و سایر مواد پیشرفته را به شکل میله، میله یا صفحه یا محصولات طراحی ارائه شده توسط مشتری ذوب می کنیم.
ما این شکل های مختلف y را می فروشیمتربیوم مواد فلزی بر حسب واحد وزن یا قطعه برای استفاده های مختلف در حوزه تحقیقاتی و برای فناوری های جدید اختصاصی.

به عنوان مثال: میله ایتربیوم، توده ایتربیوم، شمش ایتربیوم، صفحه ایتربیوم، ورق ایتربیوم، رارگت ایتربیوم، مکعب ایتربیوم. اشکال دیگر در صورت درخواست موجود است.


مکعب ایتربیوممکعب ایتربیوم
شمش ایتربیومشمش ایتربیوم
توده ایتربیومتوده ایتربیوم
صفحه ایتربیومصفحه ایتربیوم
میله ایتربیوممیله ایتربیوم
ورق ایتربیومورق ایتربیوم
هدف ایتربیومهدف ایتربیوم
 
پرس و جو